Pokud máte v programu SendMails více adresářů a potřebujete je sloučit do jednoho, existuje na to v programu funkce "Import z jin0ho seznamu".

Touto funkcí je možné vložit libovolný počet adresářů do jednoho.