Přenos projektu

- přenáší se veškerá nastavení projektu, SMTP serveru, obsah zprávy apod. Seznam příjemců se nepřenáší

- klikněte na ikonku v horní části programu

- vyberte projekt a klikněte na tlačítko "Exportovat projekt"

- pro import na jiném PC použijete tlačítko "Import projektu"

 

 

Přenos seznamu příjemců

- vyberte seznam příjemců

- nad seznamem klikněte na tlačítko Export adres

- v menu vyberte Uložit jako seznam SendMails

 

- na novém PC nejprve vytvořte nový prázdný seznam kontaktů

 

- následně klikněte na tlačítko Další možnosti importu 

- vyberte Import adres z uloženého seznamu SendMails