PHP skript pro načtení miniaturního obrázku a tím započítání přístupu používá PHP funkci file_get_contents(). Tato funkce je závislá na interním nastavení PHP a to na vlastnosti allow_url_fopen. Zkontrolujte zda nemáte vlastnost allow_url_fopen na webu vypnutou.

Zjistíte to pravděpodobně dotazem u vašeho poskytovatele webhostingu.