Další nastavení

Manuál:  Práce s programem > Způsob zasílání zpráv > Přes SMTP server >

Další nastavení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro zasílání zpráv přes SMTP server (nebo přes PHP skript) je také možné nastavit jaká adresa se má přednastavit příjemci pokud se na vaši zprávu bude pokoušet odpovědět

clip0052

 

Na další záložce je možné nastavit zda se má každá zpráva zaslat v kopii (skryté) na určitou adresu. Adresu je možné také doplnit automaticky z určitého sloupce tabulky příjemců.

clip0053

 

Emailové zprávě lze také nastavit priorita (důležitost), hlavní kódování těla zprávy (pokud vaše emaily nezobrazují správné české znaky, je problém zřejmě v tomto nastavení) a způsob jak získávat potvrzení o přijetí zprávy. Pozn: změnu kódování hlavičky zprávy je možné v hlavním nastavení programu.

clip0054

 

Potvrzení o přijetí zprávy

Tato nastavení úzce závisí na nastavení emailového programu který používá příjemce, popřípadě na jeho poštovním serveru.

 

Zaslat potvrzení o přijetí

Potvrzení o přijetí můžete požadovat zprávu od serveru příjemce, že Vaše zpráva byla doručena do schránky příjemce. Tato funkce je závislá na poštovním serveru příjemce a nemusí být vždy dostupná.

 

Zaslat potvrzení o přečtení

Potvrzení o přečtení – tato volba označuje požadavek na e-mailový program příjemce, který by měl odeslat zprávu o tom, že byla zpráva právě přečtena.

Dojde-li Vám zpráva s požadavkem na Potvrzení o přečtení, tak jakmile se zpráva označí jako přečtená, vyvolá se dialogové okno (lze vypnout), které se Vás zeptá, zda chcete odeslat Potvrzení o přečtení.