Nastavení identity odesílatele

Manuál:  Práce s programem > Způsob zasílání zpráv > Přes SMTP server >

Nastavení identity odesílatele

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při odesílání přes SMTP server (nebo přes PHP skript) je nutné aby každý odeslaný email obsahoval některé nezbytné údaje. Jedním z nich je email odesílatele. Tato emailová adresa se před každým odesíláním automaticky na přímo na SMTP serveru kontroluje zda vůbec existuje.

K emailové adrese je možné doplnit i jméno a firmu odesílatele.

clip0050

Příjemce pak uvidí v adrese odesílatele např toto: Tonda Novák <info@vasefirma.cz> [ABC s.r.o.]

 

Personifikace informací o odesílateli

Emailovou adresu odesílatele (stejně jako jméno a firmu) lze do odesílaných zpráv dosazovat i průběžně z určité hodnoty v tabulce příjemců.

Stačí v hlavním nastavení programu zaškrtnout položku "povolit speciální pole v údajích o odesílateli" a namísto ručního zápisu informací o odesílateli lze vybrat ze seznamu sloupec tabulky ze které se vždy pro konkrétní řádek vezme informace o odesílateli

clip0051

 

Další možností je průběžné dosazování informací o odesílateli z připraveného seznamu odesílatelů. Pokud v hlavním nastavení programu zaškrtnete položku "umožnit vytváření seznamu odesílatelů" zobrazí se u údajů o odesílateli tlačítko pro editaci seznamu odesílatelů clip0009 . Tímto tlačítkem zobrazíte seznam odesílatelů.

clip0010

Při odesílání se pak nejprve nastaví odesílatel zpráv podle prvního řádku seznamu. S tímto odesílatelem se odešle určený počet zpráv. Pak se nastaví jako odesílatel další v seznamu atd.

Pokud dojdou emailové adresy odesílatelů dříve než jsou odeslané všechny zprávy, pokračuje se podle nastavení

clip0011