Přes SMTP server

Manuál:  Práce s programem > Způsob zasílání zpráv >

Přes SMTP server

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

SMTP server je vzdálený počítač, kterému program SendMails předává emailové zprávy (ve správném formátu) a který se stará o další odeslání správným směrem (k příjemci)

 

Odesíláním emailových zpráv přímo přes SMTP server docílíte mnohem lepších výsledků jak po stránce kvality (emailový klient může zprávu před odesláním deformovat), tak rychlosti (mezi programem SendMails a SMTP serverem není žádný prostředník)

 

Jak odesílat přes SMTP server:

aby bylo vůbec možné odesílat zprávy přes SMTP server je nutné znát adresu tohoto serveru

pokud již adresu SMTP serveru máte, můžete nastavit v programu SendMails připojení na tento server

aby SMTP server zprávu přijal, musí obsahovat identifikaci odesílatele

 

Další výhodou při odesílání přes SMTP (oproti emailovému programu) je možnost nastavit další příznaky odesílané zprávě a tím určit např adresu pro příjem odpovědí, prioritu zprávy, potvrzení o přijetí apod.

 

clip0047