Pokud se programu SendMails nedaří připojit k SMTP serveru, může být problém v některé z těchto příčin:

 

Připojení k internetu

Nekvalitní či nestabilní připojení k internetu je základní příčinou chybného připojení k poštovnímu serveru.

Zkontrolujte funkčnost internetového připojení.

 

Chybné přihlašovací údaje k SMTP serveru

Zkontrolujte (nejlépe přímo u provozovatele SMTP serveru) zda máte určitě vyplněné správné údaje. Tzn adresa serveru, port, způsob šifrovaní, přihlašovací jméno a heslo.

 

Diakritika v názvu PC

Při připojení k SMTP serveru si server vyžádá název PC. Pokud tento název obsahuje diakritiku může připojení skončit s chybou.
Návod na změnu názvu PC naleznete zde: 
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/change-computer-name#1TC=windows-7

 

Blokování přístupu k internetu

Některé příliš horlivé bezpečnostní programy (firewally, antivirové systémy) mohou blokovat programu SendMails přístup k internetovému připojení.

Zkuste v těchto systémech nastavit programu SendMails vyjímku. Případně je možné na chvíli (pro účel otestování) tyto systémy pozastavit.

 

Blokování portu 25

Někteří poskytovatelé internetového připojení blokují z bezpečnostních důvodů přípojení na SMTP servery na port 25 (základní port poštovních serverů). Většina SMTP serverů ale umožňuje vytvořit i zabezpečené připojení na port 465. V takovém případě je ještě nutné v programu nastavit Typ připojení na "Zabezpečené na vyhrazený port"

 

Blokování připojení z "méně bezpečných programů"

Některé služby - např SMTP gmail.com - je nutné nejprve nastavit tak, aby vůbec umožnily připojení na svůj poštovní server.

Konkrétně u gmail.com je potřeba navštívit web pro detailní nastavení účtu https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps a tam povolit přístup pro méně bezpečné aplikace (mezi tyto aplikace je zařazen nejen program SendMails, ale i např Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird). Více v nápovědě Gmailu

 

 

Možnosti zjištění problému:

V dolní části programu naleznete kompletní výpis komunikace se SMTP serverem. Vše co je tam napsáno anglicky jsou zprávy ze serveru. Pokud tam není vůbec nic anglicky, pak je pravděpodobně problém v blokováním programu nějakým bezpečnostním programem (antivir, firewall). Program SendMails se tedy vůbec nedostane k internetu.

Pokud jsou ve výpisu nějaké anglické řádky, pak je většinou možné jejich překladem zjistit problem.

Např:

"Error autentification" ... chybné přihlašovací údaje k serveru
"Quota Exceeded" ... překročení kvót na smtp serveru 

 

Další informace o nastavení různých SMTP serverů:

Seznam.cz
http://napoveda.seznam.cz/cz/imap-pop3-smtp.html

Centrum.cz
http://napoveda.centrum.cz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/12/1/

Domény na Forpsi.cz
https://support.forpsi.com/KB/a3147/konfigurace-smtp-serveru.aspx?trans=1&forcetrans=true