Personalizované přílohy

pomocí programu SendMails je možné zasílat personalizované zprávy

Pokud potřebujete aby se kromě jiného obsahu zprávy zasílala také každěmu příjemci i jiná příloha, je postup následující:

  • v seznamu adres vyberte sloupec, který bude obsahovat názvy souborů
  • do tohoto sloupce vyplňte ke každému příjemci kompletní cestu k souboru, který bude vložen do přílohy
  • na hlavní záložce "Přílohy" klikněte na tlačítko "Přidat"->"Přidat ze sloupce tabulky"
  • vyberte sloupec obsahující názvy souborů
  • po spuštění zasílání bude ke každé správě přiložen soubor z tohoto sloupce
Příprava těchto souborů určených do příloh může být ale zdlouhavá. Proto je možné celý proces více automatizovat.
Program SendMails nově dokáže spolupracovat s programem Formix SE.
Tento program dokáže snadno vytvořit všechny přílohy a uložit je do zvolené složky.
Zjednodušeně celý postup pak vypadá takto:
  • v programu Formix SE vytvořte dokument či formulář a provažte jej s databází (data budou mj. obsahovat emailovou adresu a název souboru pro přílohu)
  • v programu Formix SE vytvořte PDF přílohy (viz videonávod níže)
  • v programu SendMails se připojte k programu Formix a importujte tabulku příjemců
  • nastavte sloupec s uloženými názvy příloh a odešlete
Celý proces je velmi jednoduchý.

Kompletní videonávod: