Nastavení SMTP serveru


Pokud si jako způsob odesílání zpráv zvolíte "Emaily zasílané přes SMTP server", je nejprve nutné nastavit správnou adresu tohoto poštovního SMTP serveru (počítače, který směruje Vaše emaily dále do internetu). Pro úspěšné rozesílání pošty je tedy nutné správné nastavení tohoto SMTP serveru.
Adresa SMTP serveru může být totožná jako ta, kterou máte nastavenou ve Vašem poštovním programu (např Outlook Express).

Pokud se vám nedaří nastavit připojení k SMTP serveru, zkuste se podívat na možné příčiny.

Adresu SMTP serveru můžete získat také těmito způsoby:
- od Vašeho poskytovatele internetového připojení
- od poskytovatele Vašeho webhostingu
- zřídit si účet na profesionálním SMTP serveru
- jinde
- vytvořit si vlastní SMTP server
- vytvořit vlastní SMTP server např pomocí freeware hMailServer
- použít některý z profesionálních SMTP serverů (SMTP.com, Amazon SES)

Příklady nastavení SMTP serveru pro vybrané poskytovatele Vaší emailové schránky (záleží tedy na tom, co přesně máte napsané za zavináčem ve Vaší emailové adrese)

@vasefirma.cz
Pokud máte za zavináčem přímo název Vaší firmy, pak se můžete poradit s tím kdo Vám spravuje firemí siť a nebo přímo s poskytovatelem webhostingu (webových stránek). Nejprve zkuste poskyovatele webhostingu a pak poskytovatele internetového připojení)

Poskytovatel hostingu by Vám měl sdělit jaký SMTP server nastavit. Popřípadě Vám byly tyto údaje již zaslané spolu s ostatními údaji o registraci Vašeho webu.

Příklad:@seznam.cz

Pokud máte založený účet na www.seznam.cz, pak stačí jako adresu SMTP serveru zadat "smtp.seznam.cz". U tohoto nastavení je ale ještě nutné nastavit přihlašovací údaje. Ty jsou totožné se jménem a heslem, které používáte pro připojení k Vaší emailové schránce.
Pozn: pokud se připojení nedaří, zkuste nastavit port 465 a připojení "zabezpečené na vyhrazený port"

Příklad:@gmail.com
Pokud máte zřízenou emailovou schránku u GMail.com, pak správné nastavení SMTP serveru je "smtp.gmail.com". Detailní nastavení Gmail účtu naleznete zde
Pozn: pokud se připojení nedaří, bude možná nutné povolit přístup programu k účtu. Viz časté dotazy

Příklad:@jina-adresa.cz
Pokud máte svoji schránku někde jinde (např www.centrum.cz apod) zkuste se podívat do emailu, který jste obdrželi hned po vytvoření schránky. Pokud tento email již nemáte, nebo tam adresa SMTP serveru uvedená není, budete zrřejmě muset zjistit adresu SMTP serveru od svého poskytovatele internetového připojení.


Pokud opravdu nemůžete žádnou adresu SMTP serveru sehnat, pak se můžete např zdarma zaregistrovat a vytvořit email na webu www.seznam.cz a použít pak pro rozeslání menšího počtu zpráv adresu smtp.seznam.cz (viz výše), případně gmail.com