Personalizované zprávy


Jde o emaily jmenovitě cílené na konkrétní jméno, firmu nebo pozici vašeho zákazníka.

Pokud Vaše databáze klientů obsahuje např. jméno zákazníka, popřípadě firmu, pozici apod., můžete tuto informaci využít při tvorbě zasílaných zpráv.
Kazdému příjemci pak do jeho emailové schránky příjde zpráva, která jej přímo oslovuje a má na něj tedy i větší vliv.

Program SendMails nabízí velmi jednoduchou možnost tvorby takovýchto zpráv. Stačí pouze umístit jednotlivé sloupce z tabulky přímo do vytvářené zprávy. Data jsou doplňována automaticky v průběhu hromadného odesílání.

 

Omezení zasílání personalizovaných zpráv

Personalizované zprávy není možné zasílat pokud je v programu nastaveno zasílání v kopii nebo ve skryté kopii. Zasílání emailů v kopii (i skryté) funguje tak, že je vytvořena jedna zpráva do jejíž hlavičky je vložen určitý počet adres příjemců (počet dle nastavení v programu). Tato zpráva je pak odeslána na SMTP server, který se postará o odeslání totožné zprávy všem uvedeným příjemcům. To znamená, že všichni příjemci obdrží totožnou zprávu.
Personalizace je možná pouze pokud je nastaveno zasílání "každý příjemce zvlášť". V takovém případě program SendMails připraví pro každého příjemce "jeho" zprávu a odešle.

Stejná omezení platí také při použití automatického odhlašování pomocí doplňkových služeb programu SendMails. Při vytváření odhlašovacího linku do zprávy je totiž důležité aby každý příjemce dostal svůj jedinečný link pro odhlášení (personalizace odkazu)

 

Viz také: