Do seznamu příjemců v programu SendMails je možné vložit neomezené množství emailových adres.
Jde spíše o to, zda Vám takové množství dokáže Váš SMTP server zpracovat. Některé SMTP servery moho mít nastavená různá omezeni jako maximální počet odeslaných zpráv na jedno připojení atd.
V programu proto existuje několik fukncí, které bezproblémovému odesílání pomohou. Jde např. o nastavení prodlev mezi odesílanými emaily, nastavení počtu odeslaných zpráv po nichž se má spojení k SMTP serveru obnovit apod.