Pokud se program ihned po spuštění zasílání ukonči je to způsobeno tím, že v něm jsou zadané staré (již neplatné) registrační kódy. 

Po zakoupení aktualizace programu jsou automaticky zasílané nové registrační kódy. Zároveň je stará registrace zneplatněna. Nové registrační kódy je tedy potřeba před spuštěním dalšího zasílání do programu nejprve vložit.

Viz Jak zaregistrovat program