Nedaří se připojení mobilního telefonu

Řešení:

Nastavte IP adresu mobilního telefonu ručně

1. IP adresu mobilního telefonu najdete v aplikaci po stisknutí ikonky ozubeného kola

  

2. IP adresu mobilního telefonu zapište do programu (nezapomeňte zadat i IP adresu počítače)

 

Nestabilní připojení k mobilu, spojení po odeslání několika SMS padá

Zobrazená chybová hlašení "Socket ERROR 10054" apod.

Řešení:

Dočasně vypněte v PC (případně i v mobilu) firewall či antivir které mohou bránit komunikaci s mobilním zařízením (testováno např na bezpečnostním systému AVG, po jehož vypnutí běželo zasílání SMS již bez problémů)